FRILUFTSAKTIVITETER FOR BARN


Friluftsaktiviteter er et tilbud for samisk barn og ungdom mellom 11-16 år. Der gjennomfører de ulike samiske tradisjonelle aktiviteter knyttet til årstider. Her er litt om det de har gjort hittil. Dette prosjektet blir støttet av sametinget og er et gratis tilbud for barn og ungdom. 

FRILUFTSAKTIVITETER 2013-2014

Denne gruppen ble ledet av Inga K Siri og Lise Marie Krokmo. Det var 20 barn mellom 11-15 år som deltok. Barna fikk være med på isfiske med garn under isen, overnatting i Suoluvuopmi fjellstue, sauefjøs, sjøfiske, isfiske, skutertur med overnatting på hytte, sporjakt og mye mer.  

20140224 153700

Her på bildet ser dere en rype i snaren som barna selv har laget og satt opp. Det ble mye å lære om ryper etterpå når barna skulle flå den og tilberede den. 

FRILUFTSATKTIVITER 2011-2012

Gruppa ble ledet av Maret Risten Eira. De 4 deltagerne på Álltá siidas friluftsaktiviteter for barn har fått være med på mye spennende, bl.a. hundekjøring som vi ser på bildet

snorekjoring

Gruppa har gjennomført ulike tradisjonelle samiske friluftsaktiviteter. De har vært med på isfiske med garn. Fangsten var god, og fisken tilberedte de og spiste etterpå. Ingenting smaker så godt som selvfanget fisk!

Snarejakt på ryper står og på programmet, overnatting i telt, isfiske og tur på sjøen ble det også utpå våren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her hentes materiale som det skal lages fine ting av.