Om oss

Álttá Siida er også et samisk kulturhus her i Alta, hvor det er mulig å leie lokaler til festligheter og andre arrangementer.
Her blir det ofte holdt kurs, møter og forskjellige arrangementer. Vi har som mål å være den naturlige samlingshuset for samer her i Alta.

VISJON: STEDET FOR DE GODE MØTENE

Álttá siida har som formål å gjennomføre samt tilrettelegge for aktiviteter som kan fremme samisk språk og kultur, og være ett senter for slikt arbeid i Alta.

Álttá siida as er et non-profitabelt aksjeselskap som eier og driver en kombinert samisk barnehage og et samisk kulturhus. Álttá siida ble startet i 2005. Barnehagen er en tre avdelings barnehage med plass til 54 barn. Kulturhusdelen består av tre kontorer, grovkjøkken, klasserom med AV-utstyr og hybelkjøkken, entre, garderobe, toaletter og ett utleielokale med AV-utstyr og tilhørende storkjøkken.

Drifta finansieres gjennom tilskudd fra Sametinget, egenbetaling og utleie. Barnehagedrifta finansieres ved tilskudd fra kommunen og foreldrebetaling.

Álttá siida har 12 fast ansatte. Daglig leder tar seg av barnehagedrifta. Kulturhuset driftes av kulturhusmedarbeider sammen med daglig leder. Renholder med ansvar for korttidsutleie. Øvrige ansatte er tilknyttet på barnehagen.I tilegg kommer eventuelle prosjektmedarbeidere.

Besøk Áltta Siida sin egen barnehage side på www.altasiida.barnehage.no 

Vedtekter for Álltá Siida